100 % ekologiskt = 100 % bra? Del 2.

Jag kände att förra inlägget om ekologiskt behövde lite mer kött på benen så här kommer del 2!  Som sagt jag har ju inte alla svar, men jag tycker ändå det är viktigt att sprida kunskapen om att det faktiskt är en stor debatt inom den här frågan mellan forskare och forskningsinstitut i Sverige - dom som "vet mest" kan alltså inte komma överens om vad som är mest hållbart. Det är ju då inte så konstigt att vi som små konsumenter inte förstår hur vi ska göra! 
 
Jag tycker att transparens är viktigt i alla lägen. Att man visar alla steg, alla fel, alla positiva saker i det man gör så att vi förstår och kan skaffa oss en egen uppfattning. Bara för att Ica gör stora runda märken på golvet som det står EKO i betyder det kanske inte att vi blint måste lita på Ica? Även gällande den här frågan måste vi, som vi lärt oss i skolan - vara källkritiska! 
 
Eftersom det vanliga är att man står på Eko-sidan i den här debatten tycker jag den här debattartikeln från DN i somras är intressant. Även om den kanske är extrem åt andra hållet tycker jag den visar en större transparens än det vanliga "köp eko, det är miljövänligt" budskapet - för let's face it, så enkelt är det inte. Såhär skriver  Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi, och Jens Sundström, docent i växtfysiologi:
 
" [...] I stället [för ekologiska jordbrukskriterier] behövs mätbara, vetenskapligt baserade kriterier på miljömässig hållbarhet, i termer av vilka negativa miljöeffekter som är tolerabla, respektive vilka positiva som är eftersträvansvärda. Då kommer jordbruket naturligen att utnyttja bästa tillgängliga teknik och kunskap för att nå de målen, oavsett om det är metoder som det ekologiska jordbruket godkänner eller inte, och den i grunden konstlade och kontraproduktiva gränsdragningen mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk kommer att suddas ut"
 
Genom att bara läsa sammanfattningen från Livsmedelsverkets rapport (länk under bilden) så får ni ett ganska likt svar som det jag skrev i förra inlägget. Alt. kolla bara på bilden så ser ni att det är fel att säga att ekologiskt är bättre. Hade alla rutor på bilden varit blåa så hade ekologiskt varit 100 % bra.  Som det skrivs i citatet ovan så är det viktiga att hitta ett hållbart (miljö-, ekonomi- och samhällsvänligt) jordbruk, baserat på den vetenskap och kunskap vi har idag.