100 % ekologiskt = 100 % bra?

 
Jag tycker det är lite jobbigt att välja mat inne på Ica. Just för att jag inte vet VAD som är mest hållbart att handla. Har försökt under året på masterprogrammet att ta reda på det genom att göra arbeten, grupparbeten och projekt inom mat och hållbarhet. Men när man står där och redovisar resultatet från de här arbetena är det alltid samma sak - det finns inget svart eller vitt när det gäller hållbar mat, inte i nuläget iaf - det finns aldrig övertygande bevis. Så ska komma med några sanna men trista fakta här - för att ja... göra det ännu svårare för er att välja mat i butiken helt enkelt. 
 
100 % Ekologiskt är inte 100 % bra
Chockerande för många säkert men det är den bittra sanningen. Det här är ju lite jobbigt. För de flesta tror ju att så länge man köper ekologiskt så är det lugnt, då har man gjort sitt för miljön och man kan äta med gott samvete. Jag ska försöka förklara varför det inte är riktigt så enkelt. Viss forskning visar att ekologisk mat är nyttigare och har lägre klimatpåverkan i vissa aspekter, medan i andra aspekter finns det ingen signifikant skillnad mellan ekologisk och konventionell matproduktion. Faktum är att dagens forskningsresultat  inte kan bevisa att en av dessa odlingstekniker är bättre än den andra på alla plan - bevisen är inte övertygande helt enkelt. Helt klart så är ekologiska livsmedel till störst del fria från bekämpningsmedel vilket även leder till mindre spridning av dessa ovälkomna ämnen i jord och vatten - BRA. Men eko-odling ger ofta mindre skördar, vilket gör så att vi måste nyttja mer land för att få samma mängd mat som vid konventionell odling, vilket i sin tur blir klimatpåfrestande, alternativt så måste vi importera mer mat för att få tillräcklig mängd för att mätta alla miljoner! 
 
Angående hälsoaspekten så finns det bevis på att eko  bidrar positivt till hälsa och välmående hos människor (& djur) på grund av mindre bekämpningsmedel, högre halter C-vitamin och omega-3 i vissa fall och mindre andel av antibiotika resistenta bakterier i vissa köttprodukter - men om detta faktiskt leder till förbättrad hälsoeffekt för människor som äter ekologiskt är ännu svårt att bevisa. Det är också svårt att undersöka näringsinnehåll i mat för skillnaderna beror på så många olika faktorer, inte bara odlingssystemet. 
 
Så i slutändan vet jag inte vad man ska göra med den här infon. Jag handlar rätt mycket ekologiskt för att andelen ekologiskt i butikerna är fortfarande så pass liten att den lätt kan öka utan att äventyra mängden mat i Sverige. Jag tror heller inte att allt som är icke-ekologiskt nödvändigtvis är dåligt. För visst, här skriver jag om eko kontra konventionellt. Men det betyder inte bra kontra dåligt. Allt jordbruk i Sverige arbetar för att bli mer hållbart än vad det är i nuläget vare sig det är ekologiskt eller inte. Ibland kanske den enda skillnaden på ett ekologiskt och icke-ekologiskt jordbruk är att kossorna stannar inne vissa dagar när det är dåligt väder. Medan det såklart kan vara enorma skillnadern mellan andra produktioner.
 
Jag tror vi behöver hitta nåt annat, ett hållbart jordbruk - om det är ekologiskt eller inte är inte huvudsaken - för inget jordbruk är idag hållbart. Ett hållbart jordbruk kommer  se annorlunda ut beroende på plats, miljö och förutsättningar. Huvudsaken är att jordbruket tar hänsyn till miljön den producerar maten i, att den gynnar den  lokala ekonomin och bidrar till att bönderna kan fortsätta odla mat i Sverige, att maten som produceras blir näringsrik, giftfri och god och slutligen att vi konsumenter kan köpa den för ett pris som är rimligt för både oss och producenterna. 
 
Jag vet att det finns tusen aspekter till att ta upp inom det här ämnet men det finns liksom inte plats här riktigt + att jag inte har all kunskap kring detta såklart. Fråga mig gärna i kommenterna om nåt är oklart eller om du inte håller med ;) 
 
 
 
 
Amanda

Ibland när jag står och ska välja mellan liknande produkter önskar jag att det gick att se vilket som har minst klimatpåverkan 'totalt sett' med odling, transport, förpackningar osv osv... Så svårt!

Svar: Ja, det har jag också tänkt - ett mer transparent system liksom. Men det är så himla många aspekter som skulle behöva dokumenteras, känns svårt!
Maria Andersson

Jimmy

Utan att veta men har vi inte en stor överproduktion av jordbruksprodukter, speciellt inom EU? Med tanke på den yta som används för att överproducera mat, om den kunde växlas over till ekologisk produktion kunde vi kanske hitta en balans och minska överproduktion och samtidigt få mer ekologisk framställning. Men det gäller ju bara om vi har överproduktion förstås.

Svar: (svarar liknande som på Facebook) - Jag vet inte om vi producerar för mycket inom EU, men jag tror det problemet har varit större för runt 10 år sen.. och om vi gör det kan jag tänka mig att det är för att vi vill exportera en del jordbruksprodukter för att gynna ekonomin, men är inte säker! Vad det gäller spannmål så odlar vi inom EU vissa år så mycket att man kan exportera och ibland för lite så att vi måste importera. Men när det gäller alla jordbruksprodukter är jag osäker. Men det vore ju bra om en del av jordbruket skulle kunna vara ekologiskt utan att det skulle behöva leda till ökad import av varor vi egentligen kan odla själva - för då är ju frågan om det blir mer hållbart. Jag tror nog att lokala lösningar i så stor mån det går vore det bästa!
Maria Andersson